Trái cây nhập khẩu
Nho đen Nam Phi

Nho đen Nam Phi

Xuất xứ: Nam Phi
Tình trạng: còn hàng.
Giá: 495.000 đ
Cam Vàng Ai Cập (size 64)

Cam Vàng Ai Cập (size 64)

Xuất xứ: Ai Cập
Tình trạng: Còn hàng.
Size 64 (64 trái/ thùng)
Đặt...
Giá: 517.000 đ
Cam Vàng Ai Cập (size 56)

Cam Vàng Ai Cập (size 56)

Xuất xứ: Ai Cập
Tình trạng: Còn hàng.
Size 56 (56 trái/ thùng)
Đặt...
Giá: 627.000 đ
Cam Vàng Ai Cập (size 72)

Cam Vàng Ai Cập (size 72)

Xuất xứ: Ai Cập
Tình trạng: Còn hàng.
Size 72 (72 trái/ thùng)
Đặt...
Giá: 517.000 đ
Lê Hàn Quốc (size 24)

Lê Hàn Quốc (size 24)

Xuất xứ: Hàn Quốc.
Tình trạng: Còn hàng.
(24 trái/ thùng)
Đặt hàng nhanh...
Giá: 935.000 đ
Lê Hàn Quốc (size 21)

Lê Hàn Quốc (size 21)

Xuất xứ: Hàn Quốc.
Tình trạng: Còn hàng.
(21 trái/ thùng)
Đặt hàng nhanh...
Giá: 935.000 đ
Táo Gala (Size 70)

Táo Gala (Size 70)

Xuất xứ: New Zealand
Tình trạng: Còn hàng.
(70 trái/ thùng)
Đặt hàng nhanh...
Giá: 1.045.000 đ
Táo Gala (Size 80)

Táo Gala (Size 80)

Xuất xứ: New Zealand
Tình trạng: Còn hàng.
(80 trái/ thùng)
Đặt hàng nhanh...
Giá: 1.045.000 đ
Táo Gala (Size 90)

Táo Gala (Size 90)

Xuất xứ: New Zealand
Tình trạng: Còn hàng.
(90 trái/ thùng)
Đặt hàng nhanh...
Giá: 990.000 đ
Táo Gala (Size 100)

Táo Gala (Size 100)

Xuất xứ: New Zealand
Tình trạng: Còn hàng.
(100 trái/ thùng)
Đặt hàng nhanh...
Giá: 990.000 đ
Táo Gala (Size 110)

Táo Gala (Size 110)

Xuất xứ: New Zealand
Tình trạng: Còn hàng.
(110 trái/ thùng)
Đặt hàng nhanh...
Giá: 935.000 đ

Văn phòng

1707 Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

Fax: (028) 3719 5559

Hotline: (028) 3719 5556 - 0908 519 141

  • Phòng Makerting
  • Phòng tiêu thụ
  • Phòng thương mại
  • Ext: 280, 281
  • Ext: 279
  • Ext: 217, 218
aone.vn. © 2014 - 2017 All Rights Reserved | Designed by Viễn Nam
Tổng lượt truy cập: 10