Chương trình Kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7

Cụ thể như là: đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên, chăm sóc thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; Kịp thời rà soát, xử lý những vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng; Huy động CBCNVC, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn dân tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa…

Bạn nghĩ gì về bài viết này?