Mì Chay Hương Sen

Khối lượng tịnh 65g
Cho vắt mì và các gói gia vị, dầu, phụ liệu vào tô. Chế vào khoảng 400ml nước thật sôi. Đậy nắp kín và chờ trong...

Phở Chay Hương Sen

Khối lượng tịnh 65g
Thuần Khiết Hương Sen
Cho vắt phở và các gói gia vị, dầu, phụ liệu vào tô. Chế vào khoảng 400ml nước thật sôi. Đậy nắp...

Hủ Tiếu Chay Hương Sen

Khối lượng tịnh 65g
Thuần Khiết Hương Sen
Cho vắt hủ tiếu và các gói gia vị, dầu, phụ liệu vào tô. Chế vào khoảng 400ml nước thật sôi. Đậy...