Nho Đen Nam Phi

Nho đen gồm những chủng chính là Autumn Royal, Midnight Beauty, Sugrathirteen, Summer Royal. Trong đó, chủng Autumn Royal được đánh giá là ngon hơn hẳn.