Mì Tô Lẩu thái

Khối lượng tịnh 75g

mì tô lẩu tôm ớt xanh

Khối lượng tịnh 75g

Mì Tô thập cẩm

Khối lượng tịnh 75g
Cho bột nêm, dầu và gói phụ liệu vào tô mì. Chế nước sôi gần đầy tô. Đậy nắp lại và chờ khoảng 3 phút. Mở...

Mì tô thịt xào

Khối lượng tịnh 75g
Đậm đà hương vị thịt xào.
Cho bột nêm, dầu và gói phụ liệu vào tô mì. Chế nước sôi gần đầy tô. Đậy nắp lại...

Mì Tô Tôm Ram

Khối lượng tịnh 75g
Đậm đà hương vị tôm ram.
Cho bột nêm, dầu và gói phụ liệu vào tô mì. Chế nước sôi gần đầy tô. Đậy nắp lại...

Mì Tô Gà Quay

Khối lượng tịnh 75g
Đậm đà hương vị gà quay.
Cho bột nêm, dầu và gói phụ liệu vào tô mì. Chế nước sôi gần đầy tô. Đậy nắp lại...

Mì Tô Bò Hầm

Khối lượng tịnh 75g
Đậm đà hương vị bò hầm.
Cho bột nêm, dầu và gói phụ liệu vào tô mì. Chế nước sôi gần đầy tô. Đậy nắp lại...

Mì Tô Chay Nấm

Khối lượng tịnh 75g
Cho bột nêm, dầu và gói phụ liệu vào tô mì. Chế nước sôi gần đầy tô. Đậy nắp lại và chờ khoảng 3 phút. Mở...