Mì ly bò

Khối lượng tịnh 65g

Mì ly gà

Khối lượng tịnh 65g

Mì ly lẩu tôm ớt xanh

Khối lượng tịnh 65g

Mì ly Thịt xào

Khối lượng tịnh 65g

Mì ly tôm

Khối lượng tịnh 65g

Mì ly Chay

Khối lượng tịnh 65g

Mì ly Lẩu thái

Khối lượng tịnh 65g