Mì hộp Thịt Xào

Khối lượng tịnh 90g
Mở nắp. Cắt gói phụ liệu đổ vào hộp mì.
Chế khoảng 400ml nước đun sôi vào hộp mì.
Đậy nắp lại chờ 3 phút.
Chiết...

Mì hộp Thập Cẩm

Khối lượng tịnh 90g
Mở nắp. Cắt gói phụ liệu đổ vào hộp mì.
Chế khoảng 400ml nước đun sôi vào hộp mì.
Đậy nắp lại chờ 3 phút.
Chiết...

Mì hộp Tôm Lột

Khối lượng tịnh 90g
Mở nắp. Cắt gói phụ liệu đổ vào hộp mì.
Chế khoảng 400ml nước đun sôi vào hộp mì.
Đậy nắp lại chờ 3 phút.
Chiết...