Mì thịt xào 85g

Khối lượng tịnh 85g
Hướng dẫn sử dụng:
Cho vắt mì và các gói gia vị, dầu, phụ liệu vào tô.Chế vào khoảng 400ml nước thật sôi. Đậy nắp...

Mì Tôm Chua Thái 85g

HƯƠNG VỊ TÔM CHUA THÁI 85G
Đậm đà hương vị tôm chua thái.
Cho vắt mì và các gói gia vị, dầu, phụ liệu vào tô.Chế vào khoảng 400ml...

Mì Tương Tàu

HƯƠNG VỊ TƯƠNG TÀU 85G
Đậm đà hương vị tương tàu.
1. Cách ăn mì dạng nước:
Cho vắt mì và các gói gia vị, dầu, phụ liệu vào tô...

Mì Kim Chi Tôm

HƯƠNG VỊ KIM CHI TÔM 85G
Đậm đà hương vị kim chi và tôm.
Cho vắt mì và các gói gia vị, dầu, phụ liệu vào tô.Chế vào khoảng...

Mì Sa Tế

HƯƠNG VỊ SA TẾ 85G
Đậm đà hương vị sa tế.
Cho vắt mì và các gói gia vị, dầu, phụ liệu vào tô.Chế vào khoảng 400ml nước thật...

Mì Tôm

HƯƠNG VỊ TÔM 85G
Đậm đà hương vị tôm.
Cho vắt mì và các gói gia vị, dầu, phụ liệu vào tô.Chế vào khoảng 400ml nước thật sôi. Đậy...

Mì Gà

HƯƠNG VỊ GÀ 85G
Đậm đà hương vị gà.
Cho vắt mì và các gói gia vị, dầu, phụ liệu vào tô.Chế vào khoảng 400ml nước thật sôi. Đậy...

Mì Bò

HƯƠNG VỊ BÒ 85G
Đậm đà hương vị bò.
Cho vắt mì và các gói gia vị, dầu, phụ liệu vào tô.Chế vào khoảng 400ml nước thật sôi. Đậy...