Mì SAVI lẩu bò chua cay

Khối lượng tịnh 65g

Mì SAVI lẩu tôm chua cay

Khối lượng tịnh 65g

Mì SAVI chay thập cẩm

Khối lượng tịnh 65g

Mì SAVI thịt bằm

Khối lượng tịnh 65g