Hủ Tiếu Kungfu Thịt Xào

Khối lượng tịnh 65g
Mùi Vị Hủ Tiếu Đặc Trưng
Cho vắt hủ tiếu và các gói gia vị, dầu, phụ liệu vào tô.Chế vào khoảng 400cc nước thật...

Hủ Tiếu Nam Vang Thịt Xào

Khối lượng tịnh 65g
Mùi Vị Hủ Tiếu Đặc Trưng
Cho vắt hủ tiếu và các gói gia vị, dầu, phụ liệu vào tô.Chế vào khoảng 400cc nước thật...