Bột ngọt FRETA

BỘT NGỌT FRETA (MÌ CHÍNH)
Trọng lượng: 100g, 200g, 350g, 400g, 454g, 500g, 1 kg, 25kg

Bột Ngọt AOne

Thông tin Bột ngọt A-One (Mì chính)
Trọng lượng: 100g, 200g, 350g, 400g, 454g, 500g, 1 kg, 25kg
Tinh chế từ mật mía đường
Sản xuất tại Việt Nam...